Lika med fastighetsutveckling.;
Det här projektet är lika med fastighetsutveckling. Av ett höglager har vi skapat en av Uppsalas modernaste yrkesskolor. Ett projekt med många utmaningar men också mycket stimulerande. Thule har ansvarat för allt från idé till nyckelfärdig lösning och dessutom med en mycket begränsad tidsram.    

Andra projekt