Skapa utrymme för lönsamhet.Vi sysslar bara med en enda sak:
fastighetsutveckling.

När vi tar oss an ditt projekt, ansvarar vi för hela förvandlingen från start till mål – vi optimerar slutresultatet med dina behov som utgångspunkt. Vi tänker alltid hållbart och långsiktigt, samtidigt som vi levererar på utlovad tid, med rätt kvalitet och med den ekonomi vi kommit överens om.

Med hjälp av vår erfarenhet och kunskap från fastighetsvärlden, analyserar vi både ditt projekt och området omkring. Idén vi tar fram blir därför lika insiktsfull och välgrundad som den arkitektoniska ritningen blir inspirerande. Vi gör till sist verklighet av idén, precis som du vill ha den.

När du anlitar Thule Fastighetsutveckling får du en partner för hela ditt projekt. Vi inkluderar dig i alla delar, men håller det enkelt. Den du pratar med hos oss, är alltid en och samma. Och du får alltid ett resultat av hög kvalitet.


Vi kan också bidra med utvalda kompetenser i ett befintligt projekt, om du föredrar det.

Så går det till.

1
Du får ett förslag på hur din fastighet kan utvecklas.
2
Du följer utvecklingen genom hela projektet.
3
Tillsammans når vi ett resultat som är precis som du förväntar dig. Eller mer.

Fastighetsutveckling
från start till mål.


Rådgivning

När du anlitar Thule Fastighetsutveckling får du en partner. Efter en grundlig analys leder vi dig från start till mål, med ditt projekt i fokus hela vägen.


Arkitektur

Med utgångspunkt i din verklighet, strävar våra arkitekter alltid efter att uppnå den smartaste lösningen för dig, din fastighet och dina hyresgäster.


Byggnation

Vi genomför alltid projektet på utlovad tid, med rätt kvalitet och till överenskommen kostnad. Vi är måna om detaljer, och resultatet blir alltid minst så bra som du förväntar dig.