Ett framtidssäkrat kontor;
En av våra senaste hyresgästanpassningar är belägen i en fastighet i centrala Stockholm. En total ombyggnation där lokalen transformerat om till ett framtidssäkrat kontor för HR-bolaget Alva Labs. Lokalens utformning har förändrats helt för att matcha hyresgästens arbetsplatsstrategi och arbetssätt. Här välkomnas man av en större loungeyta med separat kontorsdel. Det öppna kontorslandskapet omsluts av styrelserum, mötes- och pausrum samt tystare zoner. En avgörande faktor vid kontorsanpassningen var flexibilitet. För att bibehålla innertakshöjden på över 3 meter valde vi att Spraytec-isolera undertaket och lägga textilmatta på utvalda områden för att säkerställa en tillfredställande ljudmiljö. Armaturerna är monterade på trefasskenor, vilket möjliggör enkla justeringar för att möta framtida behov. Ventilationssystemet har  uppgraderats och moderniserats för att garantera optimal funktion under många år framöver.

Andra projekt