450 kvm flört med Gunnar Asplund;
Kontorslokalen som vi byggt om, rymmer ett nationellt kulturarv det så kallade "Asplundsrummet",  vilket Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz tillsammans skapade i början av 30-talet. Vår vision var  just att utgå från det vackra befintliga rummet där modern komfort nu har förenats med dåtidens funktionalism. I den rumsindelade lokalen möts man av nya installationer såväl som nya ytskikt. Färgsättningen är en flört med "Asplundsrummet"; i ett flertal rum går väggar, tak och aluminiumramar för dörrar  i samma monokroma stil som Asplund själv förespråkade. Väggar har ersätts med glaspartier och dörrarna i björkfanér minner om originaldörren i "Direktörsrummet". En utmaning i projektet var att ge lokalen en mer genomtänkt planlösning där "Asplundsrummet" fick komma till sin rätt.

Andra projekt