Från idéskiss till inflyttning på 24 månader.;
Vi  har som totalentreprenör tagit ansvar för hela genomförandet av denna nybyggnation av ett kontorshus  i Upplands Väsby.  Med vår expertis inom koncept-, program- och systemhandlingar samt bygglov har vi drivit processen framåt med precision och noggrannhet. Huset sträcker sig över fyra våningsplan och omfattar en yta på cirka 4 500 kvm LOA + källare. Förutom trevliga kontorsytor ryms även en högteknologisk mekanisk verkstad, ett skyddsrum samt en golfsimulator i huset. Verkstadsgolvet har konstruerats för att klara av en imponerande belastning på 2,5 ton per kvadratmeter.  Den största maskinen, en Grob 5-axlig CNC-maskin, väger 28 ton och har integrerats på ett sätt som säkerställer optimal funktionalitet och prestanda. Hållbarhet har varit en viktig faktor i utformningen av huset. Genom att integrera solceller på taket är huset självförsörjande på el under större delen av året. En utmaning i projektet var att placera huset ovanpå Stockholms grundvattentäkt men genom vår samlade kraft hittade vi de bästa lösningarna med avancerade säkerhetsåtgärder. Genom noggrann planering, expertkunskap och en tydlig vision har vi omsatt denna idé till verklighet på 24 månader. Detta är inte bara ett fint exempel på fint modernt kontorshus med avancerat utförande, utan även ett bevis på vårt åtagande att leverera högkvalitativa projekt inom tidsramen.  

Andra projekt