Humlegårdsmästaren


Sekelskiftesdetaljer möter modern komfort


;
I detta sekelskifteshus med utsikt över Humlegården har vi skapat en rofylld kontorsmiljö att landa i. Genom tiderna har kraven på kontorsmiljöer skiftat vilket tar avstamp i medarbetarnas behov. Vi har därmed gift ihop två världar utan att för den skull tumma allt för mycket på det kulturhistoriska värdet. Resultatet blev ett kontor som andas historisk charm med de bästa förutsättningarna för dagens arbetsplats. Kontorets ytor är uppdelade på ett sätt som gör att medarbetarna har möjlighet att välja mellan olika zoner beroende på om man behöver jobba avskilt, fokusera eller behöver ytor för kreativa samarbeten. Ytskikt och installationer kommer vara hållbara och attrahera under många år framöver.

Andra projekt