Blekholmen


Spännande och stimulerande miljö i en annorlunda lokal.


;
I detta projekt har vi tillsammans med Fastighetsägaren och Hyresgästen skapat en spännande och stimulerande miljö i en annorlunda lokal.  Hyresgästen jobbar med koncept och strategier för handel både fysik och digitalt och är en av de ledande i sin bransch. Utmaningarna i projektet var många men med vår och hyresgästens samlade kompetens hittade vi lösningen. Lokalen fick en helt ny planlösning med nya funktioner, nya installationer och nya ytskikt.

Andra projekt