Blekholmen


En kreativ miljö i modern komfort.


;
I detta projekt har vi tillsammans med fastighetsägaren och hyresgästen skapat en spännande och inspirerande kontorsmiljö i en unik lokal. Hyresgästen jobbar med designkoncept och kommunikation och är en av de ledande i sin bransch. Projektets syfte var att förverkliga hyresgästens vision om att skapa den bästa arbetsplatsen inom design och kommunikation. Under projektets gång stötte vi på utmaningar men med vår och hyresgästens samlade kompetens hittade vi den optimala lösningen. Den nya planlösningen med funktioner, installationer och ytskikt andas företagets filosofi och identitet.

Andra projekt