Gamla stan.


Modern teknik i gammal lokal.


;
Vi har renoverat och byggt om Gamla Stans nyaste fastighet, ursprungligen från 1961. Butiksytorna har blivit större genom ombyggnad till 2 plan. Omoderna kontorslokaler har byggts om till moderna öppna kontor med modern teknik. En gammal och omodern restaurang har byggts om till showroom och kontor och souterrängvåningen har blivit moderna kontors- och konferensytor. Fastigheten har uppgraderats med nytt värme- och kylsystem för att hålla ett gott klimat till lägre uppvärmnings- och driftkostnader. Byggnadens fasader och allmänna ytor har renoverats och nya hyresgäster har flyttat in.

Andra projekt