Blekholmen


En kreativ miljö i modern komfort.


;
I detta projekt har vi tillsammans med Fastighetsägaren och Hyresgästen skapat en spännande och stimulerande miljö i en annorlunda lokal.  Hyresgästen jobbar med koncept och strategier för handel både fysik och digitalt och är en av de ledande i sin bransch. Utmaningarna i projektet var många men med vår och hyresgästens samlade kompetens hittade vi lösningen. Lokalen fick en helt ny planlösning med nya funktioner, installationer och ytskikt.

Andra projekt